Για Περισσοτερες Πληροφοριες
Δραστηριοτητες Επιχειρησης
Μηχανηματα
Πιστοποιητικα Ποιοτητας
Οικοσελιδα >Δραστηριοτητες Επιχειρησης
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
Κατηγορια: Δραστηριοτητα:

ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
Οι πιο συνήθης μέθοδοι βαθιών θεμελιώσεων είναι
• Φρεατοπάσσαλοι με χρήση προσωρινής σωλήνωσης
• Φρεατοπάσσαλοι με χρήση συνεχούς έλικας (Anger)
• Προκατασκευασμένοι πάσσαλοι
• Μεταλλικοί Πάσσαλοι
• Διαφράγματα
• Μικροπάσσαλοι

Οι πάσσαλοι ως στοιχεία Θεμελίωσης χρησιμοποιούνται συνήθως
• Όταν μαλακά εδάφη υπέρκεινται στιφρών
• Σε υποθέσεις μαλακών ή χαλαρών εδάφων μεγάλου πάχους ακατάλληλο για παραλαβή φορτίων θεμελίωσης.
• Για μεταβίβαση στο έδαφος υψηλών φορτίων θεμελίωσης (κατακόρυφων και οριζόντιων) με ταυτόχρονο περιορισμό των καθιζήσεων
• Πιθανή διάβρωση του επιφανειακού στρώματος του εδάφους
• Ύπαρξη διογκώσιμων και έντονα συμπιεστών εδάφων

Η Θεμελιοτεχνική Εταιρεία Λτδ μπορεί να προχωρήσει σε διάνοιξη πασσάλων με διάμετρο μέχρι και 1500mm και σε βάθος μεγαλύτερο των 50m

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Τεχνικοι Συνεργατες
 
Copyright 2008 THEMELIOTECHNIKI All rights reserved Terms Of Use | Privacy Policy | Designed Developed & Hosted By